המסר הבסיסי אומר

 

 

המסר הבסיסי אומר:

“אתה יודע שזו זמנה של האנרגיה לנוע באופן שכזה.
גם רגעים אלו הינם מנת חלקו של אדם.
גם אם ברור לך שנחתת מכוכב אחר לתוך
צורה של אדם, לתוך גוף זה, גם אז –
רגעים אלו הינם מנת חלקו של אדם.

יש להשתמש באנרגיה בצורה כלשהי, מאחר והיא
צורה בפני עצמה – נראית או בלתי נראית.
אין זה משנה.

גם רגעים כאלה יבואו ויחלפו, גם תחושות שכאלו
תבואנה ותחלופנה.
הינך משהו בגוף אדם ונותר לצפות בסרט
גן החיות הזה.

מילים אלו תשמשנה (ישמשו במקור) אותך ואחרים.
מערך של חוויות וזיכוך מילות מפתח
ללב של אדם אחר.

ה’משהו הזה’ דובר כ’תודעה’.
חייזר בגוף אדם, והמילים קצרות מלהושיע.
את התבונה לא ניתן להושיע ולתודעה כל זאת
לא משנה.

רק לנקודה בזמן, לנקודה בגוף, משנה משהו.
הגוף והיקום חברו לכדי משחקי תחושות ומעוללים
תעלולים לאותה תודעה בכדי שתתעורר.

רוב האדם ישן. רוב רובו של אדם ישן.
אין זהו חלום בלהות או סיוט – זוהי מציאות.
גם סופה של תודעת המציאות יגיע.
גם סוף יגע כפיים עתיד לבוא.

אלו זמנים שאנרגיה יוצרת משהו כזה.
אלו רק עוד משתנים במשוואה קבועה.
סימן השווה תמיד נשאר שם ומחלק את שני הצדדים,
מפריד בין הניצים השונים ומעיד על שיוויונם.

הצופה בכל זה אינו בהכרח תכליתו להיות ברור.
לו היה ברור כל סיפור המציאות הזה יופיים
וכיעורם ייתכן ולא היו באים לידי ביטוי.

אך רבדיהם משני צידי המשוואה נועדו להיחשף.
לכן נוצרה שפה. לכן בתהליך האבולוציה שדרגנו
את צלילנו לכדי ששפה והורדנו אותה לכתב.

אני אומר ‘אנחנו’ כחלק מגולגל כמכונת אדם.
ישנו ‘משהו’ מחוץ למעגל והוא אינו אדם,
אף אם כבול בשלשלאות אדם.

זהו סיפור עצוב כמו שזהו סיפור שמח.
זהו עבר כמו שזהו עתיד.
זהו הווה כמו שזהו מועד שאינו קיים.
זה מתחיל ומסתיים.

אם תוכל למצוא את הנקודה המדוייקת בין שני אוזניך
תוכל לשמוי על מה ‘אני’ מדבר.
זוהי נקודה חבויה, אף ‘לי’.
יודע אני על הימצאה, על קיומה, אך לא אוכל להצביע
 עבורך על מיקומה.
זהו מסע של רגע מסוים אשר בו כל זאת יהיה לך בהיר.

נועדת לחיי אדם ולגלות הרבדים בהם.
אתה לא תבין זאת.
זר לא יבין זאת.
אף אדם לא יבין זאת.

כאשר יחלוף רגע המוות המדובר, “המוות הגדול”, או אז
תבין כי אז כבר לא יהיה לך “צורך” אנושי להבין
ותוכל להבין שהכל היה מגבלה של בן אנוש.

יש דברים אשר מעבר להבנתו המוגבלת של אדם.
אתה הינך אדם כל עוד ער אתה לגופך, כל עוד ער אתה.
גם זה יגיע לקיצו, אך אין להאיץ שום תהליך אבולוציוני.
אין לאן למהר ואין מקום להתקדם אליו.

יש לצפות באשליית התנועה.
יש לצפות באשליית החלקיקים.
יש לצפות באשליית אדם.

גם אשלייה זו ובועתה ירחפו באוויר עד אשר הלחץ
יהיה רב מדי ויגיעו לקיצן.
זהו חוק הטבע.

ובנתיים יש פה סרט על מין מיוחד – אדם.
רק עוד מין וזה הכל.”