אנחנו מציעים לך את הדרך שלנו להביא חיים אל המדיטציה
אנחנו מציעים לך את הדרך שלך להביא מדיצטיה אל החיים
מאתגר – אך אפשרי
למד לקבל ולהיכנע
לכל מה שקורה לך
– ללא ציפיות –
!מאתגר אך אפשרי
?הזמן למצוא את הדרך שלך אל תוך החיים
?הזמן להביא חיים לדרכם
– אני לא יודע מדיטציה –

כל המפגשים והסדנאות הינם על בסיס
שלם כפי יכולתך, קבל כפי יכולתך
שלם בתשומת לב, פשוט שים לב
שים לב לחיים שלך

?מוכן

מייל ליצירת קשר
y@idontknow.eu