אני יודעת
מה התשובה
לא יודעת
תעשה
(השיבה מחשיבה 10:13)
ולרי שפע

email: v@idontknow.eu :מייל