להתראות


אנחנו מספקים פתרונות חסרי משמעות לבעיות שאינן קיימות


מר אני לא יודע
גברת אני לא יודעת


y@idontknow.eu