הדרך פשוטה אל עצמך

אני לא יודע מדיטציה

אנחנו מספקים פתרונות חסרי משמעות לבעיות שאינן קיימות

?איך


אני לא יודע


?מוכנים


אני לא יודע מדיטציה


מר אני לא יודע

גברת אני לא יודעת

y@idontknow.eu