בסוף היום

בסוף היום

אתה מבין שנגמר.
ושאנרגיה חלפה דרכך.
זה שאתה מבין, זה רק ״זה״.

אז מה מביא אותך לכתוב
בסוף היום?

החיים משוררים דרכך מסגרת.
האנשים עוברים דרכך לבלי הכר.

בסוף היום פורש אתה מן המסגרת.
אך בכל זאת ניצב בשורה.
ניצב על סף בשורה.
כי כך פועלים החיים – בתוך סדר.
כי כך פועלים החיים – בסדר.
כי צורות וצלילים וכבר
דיברנו על כך קודם.

בסוף היום מיטתך ערוכה לקבלך.
בסוף היום אתה חבוק בזרועותיך.
שתי זרועותיך, אהובותיך משכבר.
לא אשלית אהבות אשר בתוך מסגרת יומית.
לא אשלית אבהות אשר בתוך מסגרת יומית.
בסוף היום זה אתה וזרועותיך היקרות – בסוף.

מילים