לפנ י…

לפנ י…

0:11:22:33:44:0

היקום ידע יותר ט…
הרצפה אחזה יותר ח…
והוא נשמט, נז…
והחלל, והאוויר, ו…
היא והוא וה…
רועשים, שקטים, פותחים ד…
הרחובות אי שם והג…
ובזכותו ובזכות קיום ב…
כל זה נעלם. גם א׳.
הם איבדו כל גבול
בין מציאות לבין התמצאות
בין חלום לבין נקודת מבט חלון
כל האותיות בשורה נעמדו
בטור סדור
למשמע קול פנימי, שליט ישן.
השלט, אחזה בו חלודה,
כי טוב שם משמן טוב
ויום המוות מיום היוולדו.
ולפני השם י…
ולפני השם א…
ולפני… —> !(@)#*$₪%^  (* צורות שונות במקור)

מילים