לכתוב ציור

לכתוב ציור

אל תצייר את מה שאתה רואה
אל תכתוב את מה שאתה שומע
אל תהיה ואל תשהה באוויר הפתוח
כי כולם יבואו לטורפך בים
כי כולם יבואו לטורפך ביום
שובך הביתה מן השיט הסוער
בלב ליבה העירוני של תנועה
רוחשת ורועשת.

אני משורר כמו שאני מוכר
חולצות בשוק כדי לחמם
ליבות האנשים שמעולם לא באו
לקנות בדוכן שלי.

מילים