משמר האלים

משמר האלים

הניסיון לשלוט טבוע מבפנים.
ואלו ״רק״ כוחות אליליים שפועלים מסביב.

האמונה טבועה בתרגום החושים,
והבריחה מתחושה לא נעימה טבועה במיינד ובפירושיו.

זהו ״רק״ מבחן.
ואין מנוס – אין לאן לברוח מן אנרגיות.
וכוחות שליטה עוברים דרך מסננת לא מודעת.

וכוחות אלו מותנים ומובילים אדם לכדי להיות בובה על חוט המסובכת בחוטיה.

ואין להאמין – ויש להאמין.
זהו תאטרון בובות – זהו תאטרון אבסורד.

כוחות המשחקים בנו.
״הישמר״, אומרים האלים, זה הכל.