ראיתי

ראיתי

(27-02-2019 09:06)

ראיתי להקה של עורבים תוקפת עורב אחד.
ראיתי אותו שכוב כנוע על גבו על העשב הקפוא.
הוא כבר לא נאבק. הלהקה עפה הלאה.
הוא כבר לא עף יותר והוא שלו.

ראיתי להקה של מחשבות תוקפת מחשבה אחת.
ראיתי אותה שכובה כנועה על גבה על העשב הקפוא.
היא כבר לא נאבקה יותר. הלהקה עפה הלאה.
היא כבר לא עפה יותר והיא שלוה.

ראיתי להקה של תחושות תוקפת תחושה אחת.
ראיתי אותה שכובה כנועה על גבה על העשב הקפוא.
היא כבר לא נאבקה יותר. הלהקה עפה הלאה.
היא כבר לא עפה יותר והיא שלוה.

וקרני השמש חדרו מבעד לערפל ומעבר לעץ הבודד
בבוקר זה.

מילים